Nyheter

 

 

 

2013 06-06: Korrigering av felsynkad robot

Nu har vi fått ett intressant projekt , en kund har en hanteringanläggning där  man hanterar matvaror och packar dessa på pallar. Anläggningen är ca 8 år gammal och man har fått klagomål på att  kartongerna hamnade utanför pallen och att det var en allmän oreda på mönstren på pallarna.

 

Anläggningen består av 1st paletteringsrobot  och 5st inbanor, 5st utbanor för pallar samt en station för pallmagasin.

 

Roboten  skall kunna plocka från vilken inbana som helst och kunna lägga på vilken utbana som helst, detta bestämmer man i ett recept från överordnad PLC.

 

Efter att jag varit där så kunde  det konstateras att det finns 2 problem här som måste lösas

1 roboten inte var rätt synkad, dvs den var ej nollad på rätt ställe,

2 programmet stämmer inte

 

Det finns 2 sätt att lösa detta

     1 Programera om alla program så att dessa stämmer ( ej att rekommendera )

     2 Man synkar om roboten så att den är rätt synkad och korrigerar programmen ( rekommenderas av AzonRobotix)

 

Efter lite diskussion med kunden så valde man att  välja alternativ 2  som ett första steg för att ta hand om den felsynkade roboten. Då man använde roboten i produktion så var det inget alternativ att stoppa denna utan detta måste lösas offline med planerade stopp för mätning och implementering.

 

AzonRobotix AB tog fram en plan för detta och i stora drag så kan man säga att följande gjordes

1 fixade den felsynkade roboten

2 korrigerade programmen så att vi kom tillbaka till samma läge

 

Då pallet mönstren diffade beroende på vilken  utbana som användes och man använde samma program men med olika workobjekt  så beslutades att en ny inmätning av stationens alla banor skulle göras.

 

Efter injustering och inmätning av alla banor och intrimning av mönstren så var kunden väldigt nöjd kartongerna hamnade där dom skulle på pallen.

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Felsökning och verifiering av orsak till problemet

· Teknisk rådgivning

· Finkalibrering av robot

· Utveckling av mjukvara för att korrigera tillbaka programmet efter omkalibrering

· Inmätning av stationen

· Omräkning av programmet

· Implementering av korrigerat program

· Provkörning och intrimning.

 

 

2013 05-06: AzonRobotix teknisk konsultation på Artic Paper

Teknisk rådgivning  och provkörning av gripfunktion för att plocka pappers rondeller

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Teknisk rådgivning

· Lämnat förslag på ombyggnad av gripdon

· Provkörning och verifiering

 

 

2013 05-06: AzonRobotix jobbar på Ericsson

Programutveckling för att ta hand om kollisionsdektering vid upphängning av detalj på conveyorn

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Utvecklat program för att hantera detaljer vid kollision mellan robot och conveyor.

· Provkörning och verifiering

 

 

2013 04-17: AzonRobotix klar med programmering Volvo Skövde

Programmeringsjobbet på Volvo i Skövde är klart.

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Provkörning och övervakning under testfasen

· Konfigurering och implementering av Safemove funktionalitet på 2 robotar

· Robotsupport för  maskinleverantör.

 

 

2013 02-15: AzonRobotix klar med omprogrammering för Consat

Nu är omprogrameringen klar för Consat.

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Omprogrammering  av 2 st limrobotar

· Provkörning och verifiering

 

 

2013 02-07: AzonRobotix klar med 2 st utbildningar för COOR

Robotutbildning för personal på COOR

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Handhavande robotutbildning av 4 st serviceingenjörer.

· Robotstudioutbildning för 2 st  mek konstruktörer.

 

2013 01 20: AzonRobotix klar med Volvo projektet

Nu är programmeringsjobbet klart på Volvo i Skövde. Programmering

och simulering av 4 olika liner för hantering av topplock till

lastbilsmotorer totalt 9 robotar. Allt utfört tillsammans med COOR.

www.coor.com

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Simulering av placering av robotar.

· Offline programmering.

· Igång körning av alla robotar.

· Provkörning och testning  av gripdon.

· Robotansvarig i projektet med samordningsansvar för

robotprogrammerarna.

· Medverkat vid övertagande mot slutkund.

 

2012 07 15: AzonRobotix filmar för Touratech på Island

Filmning av en av Europas kanske värdens bästa ställe att åka  hoj på om man

gillar grus, damm,  vattenpassager och otroligt fin natur. Filmen kommer att

användas för reklam till Touratech Nordics satsning på Island under kommande år.

www.touratechnordic.se

Se ett litet smakprov här

 

 

2012 06 15: AzonRobotix filmar Adventuredays 2012 i Säfsen

Filmning av det största offroad eventet i Sverige som arrangeras av

Touratech, Säfsenresort. Över 600 deltagare med offroad  motorcyklar 

träffas och utbildar sig i offroad körning under trevliga former kolla deras

hemsida. Detta är andra gången som jag är där och filmar, materialet skall

resultera i en DVD  som kommer att säljas på Touratech Nordic under 2013.

www.adventuredays.se

DVD

 

 

2012 04 01: AzonRobotix fått programmerings uppdrag av 16 robotar

Har fått en stor order från COOR i skövde på simulering och programmering av 16st robotar  som skall hamna på Volvo i Skövde, arbetet kommer att pågå under hösten 2012.

 

2011 02 20: Konceptsimulering av reaktor hantering

Simulering av ett koncept för hantering av slaggprodukter i värmereaktor, för

ett utvecklings företag.

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Simulering av placering av robotar

· Rådgivning vid robotköp då kunden inte hade någon tidigare erfarenhet av robotar

· Medverkat vid framtagning av verktyg för att hantera restprodukter

· Offline programmering

 

 

2011 06 18: Filmuppdrag för TouratechNordic

Varit i Portugal för att filma MC åkning när den är som bäst, materialet

kommer att användas för framtida projekt som TouratechNordic planerar under 2012.

 

2011 01 20: Systemprogrammering för Volvo Aero TIG och Plasma

Programmering av robot med hantering av kammare för syre fri  svetsning  samt inplementering av svetsmjukvara som hanterar både TIG och Plasma svetsning

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Systemprogrammering

· Offline programmering

· Igångkörning av robot och interface mellan svetsverk och robot.

· 1 st. FAT tester mot slutkund,

· Igång körning och inmätning av arbetsobjekten på plats hos slutkund.

· Online justeringar på robotprogrammen.

· Framtagning av utbildnings material.

· Dokumenterat slutresultatet på film.

 

 

2011 12 10: Lackering av likkistor

Simulering och programmering av robot för lackering av likkistor, kunden 

lackerade tidigare för hand. Man investerade i en automatisk anläggning

för att lackera kistorna.

 

Leveransen från AzonRobotix AB i detta projekt har varit.

 

· Simulering av pistolkonfiguration i samarbete med konstruktörer

· Simulering av anläggnings layout. Där roboten och kringutrustning

placering har verifierats och fastställts.

· Simulering för att få reda på cykeltiden.

· Utvecklat mjukvara för lackering med enkel hantering av processparametrar

· Offline programmering

· Igångkörning av robot och pistoler.

· 2 st. FAT tester mot slutkund,

· Igång körning och inmätning av arbetsobjekten på plats hos slutkund.

· Online justeringar på robotprogrammen.

· Medverkan vid SAT hos slutkund.

· Framtagning av utbildnings material.

· Operatör utbildningar vid 1tillfällen.

· Dokumenterat slutresultatet på film.

 

 

 

Se mer >>>>>

Nyheter

 

Nyheter

 

2013

2013 06-06: Korrigering av felsynkad robot

2013 05-06: AzonRobotix teknisk konsultation på ArticPaper

2013 05-06: AzonRobotix jobbar på Ericsson

2013 04-17: AzonRobotix klar med programmering Volvo Skövde

2013 02-15: AzonRobotix klar med omprogrammering för Consat

2013 02-07: AzonRobotix klar med 2 st utbildningar för COOR

2013 01 20: AzonRobotix klar med Volvo projektet

2012

2012 07 15: AzonRobotix filmar för Touratech på Island

2012 06 15: AzonRobotix filmar Adventuredays 2012 i Säfsen

2012 04 15: AzonRobotix fått programmerings uppdrag 16 robotar

2012 02 20: Konceptsimulering av reaktor hantering

2012 02 15: Filmuppdrag i Portugal för TouratechNordic

2012 01 20: Systemprogrammering för Volvo Aero TIG och Plasma

2011

2011 12 10: Lackering av likkistor

2011 09 30: Film MC äventyr i Rumänien

2011 09 12: Kugghjuls hantering

2011 06 18: Filmning av AdventureDays Säfsen

2011 04 10: RobotStudio utbildning

2011 04 01: Omprogrammering efter tak ras

2011 02 18: Hantering av snusdosor

2011 01 18: Kateter projekt klart

2011 01 01: Flyttar in i nya lokaler

2010

2010 12 10: Simulering och film till ABB

2010 10 25: Ny certifiering i RobotStudio

2010 10 22: Videofilm för pallprojekt klart

2010 10 05: Pallhanterings projekt klart

2009

2009 12 15: Embalagehanterings projekt klart

2009 11 11: Kundanpassad utbildning med Robotstudio

Sidan uppdaterad: 130215


Företaget

  Startsidan

  Historik

  Kontakt

 

Tjänster

  Robotteknik

  Utbildning

  Foto

  Film