Robotteknik

 

Här är en lite kort genomgång angående dom olika faserna

vid en robot installation som AzonRobotix AB erbjuder.

 

 

Förstudie

Innan man skall köpa robotar så är det lämpligt att göra en förstudie, från denna kan man få ut vilken typ av robot man skall ha, en ganska korrekt uppskattning på cykeltiden mm. Vid ombyggnation av befintlig anläggning  är det lämpligt att göra en förstudie.

 

Offertsimulering

Sälja robotanläggningar

Skall man sälja en robot anläggning så kan man med fördel göra en offertsimulering för att ta reda på hur layouten på robotcellen skall se ut, denna ligger till grund för den tänkta affären, kunden som ev. skall köpa anläggningen ser redan på ett tidigt skede hur anläggningen kommer att se ut.

 

Köpa robotanläggningar

Skall man köpa en robot anläggning så kan man göra en offertsimulering för att ta reda på hur layouten på robotcellen skall se ut, denna ligger till grund för den tänkta affären, leverantören som eventuellt skall leverera anläggningen får en bra bild på hur ni har tänkt er anläggningen

 

Cykeltidsanalys

En naturlig fortsättning på förstudien kan vara en cykeltids analys, där man tar reda på mer ingående om roboten klarar den tänkta cykeltiden mm. Här är det många faktorer som man måste ha kläm på för att  detta skall bli riktigt.

Verktygssimulering

           Denna utförs för att verifiera att verktyg som monteras på roboten fungerar innan man tillverkar verktyget.

 

Support vid Robotköp, optioner, krysslistor mm

Vid köp av robotar (ABB ) så finns det en hel del att tänka på detta kan vi hjälpa till med att reda ut , t.ex. vilka optioner, storlek på robot, säkerhet mm

 

Offlineprogrammering

Med denna teknik så kan man börja programmera och konfigurera roboten innan man har den riktiga roboten på plats, vilken är ett mycket tideffektivt sätt att programmera på. Detta innebär att man kan börja programmeringen redan innan roboten är levererad.

 

HMIprogrammering

Detta är ett sätt att programmera ett gränssnitt mellan roboten och operatören. Man använder robotens programmeringslåda och dess skärm som ett gränssnitt mot operatören. Man kan på detta sättet  ersätta externa op paneler med denna.

Detta kan användas i många fall där man vill ha en enkel dialog med operatören t.ex. se status på körda detaljer, uppdragshantering, cykeltid  mm.

 

Onlineprogrammering

Programmering med hjälp av den riktiga roboten.

 

Kundanpassade operatörsutbildningar.

Anpassade robot utbildningar för era kunder , handhavande, robotsäkerhet mm

 

RobotStudio utbildning

           ( ABB Certifierad RobotStudio Lärare )

Utbildning i RobotStudio, som är ett robotsimulerings program från ABB.

 

Uppstart och konfigurering av ABB robotsystem

Uppstart av ny robot, även konfigurering av systemparametrar mm.

 

 

 

Detta är en liten del av vad AzonRobotix AB kan hjälpa till med, om ni har funderingar angående robotar så tveka inte att ta kontakt .

Företaget

  Startsidan

  Historik

  Kontakt

 

Tjänster

  Robotteknik

  Utbildning

  Foto

  Film